Akty Prawne

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 2190 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1127
  z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu   świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1658 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo -  leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 731 z późn zm.)
 6. Zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kierowania do zakładów  opiekuńczo-  leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2019 r. poz. 2060)
 7. Zarządzenie Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie  określenia warunków  zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
  w ramach  opieki długoterminowej
 8. Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-10
Data publikacji:2019-12-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:6310