Promocja projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 kwietnia 2020

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku

z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu

to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze

z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości

(zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi

wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki

nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą

wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji

z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną

(wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony

jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze

i medyczne na terenie województwa mazowieckiego.

W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej

(wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem

i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego

sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim.

Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami

projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna

jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu)

jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 

15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia,

w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-25
Data publikacji:2020-04-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5219