Jesteś tutaj: Start / O nas / Dofinansowania

Dofinansowania

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Powiat Radomski otrzymał dotację celową z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 3.017.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu

medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki

Zdrowotnej – Szpital w Iłży

 

Całkowity koszt zakupu w/w sprzętu medycznego, wynosi: 4.404.085,93 zł, z czego

•             3.017.000,00 zł dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa

•             1.039.151,00 zł wkład własny powiatu radomskiego

•             347.934,93 zł wkład własny SPZZOZ – Szpital w Iłży

 

Przedmiotem inwestycji jest zakup, dostawa oraz montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, nie używanego, sprzętu medycznego dla szpitala SPZZOZ-Szpital w Iłży. W zakres przedmiotu

zamówienia wchodziły także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem Dostawy. W 2021 roku

zrealizowano inwestycję na łączną kwotę 2.889.577,93 zł, w tym 228.287,93 zł środki własne szpitala, 704.445,00 zł środki Powiatu Radomskiego oraz 1.956.845,00 zł środki z rezerwy budżetu

państwa.

W 2021 roku łącznie zakupiono 40 sztuk aparatów i urządzeń medycznych, w tym:

Stół operacyjny – 2 szt.

Stół zabiegowy - 3 szt.

Diatermia – 2 szt.

Kardiomonitor – 3 szt.

Defibrylator– 1 szt.

Aparat USG – 2 szt

Lampa operacyjna - 2 szt.

Lampa zabiegowa - 3 szt.

Laparoskop z wyposażeniem – 1 szt.

Wideogastroskop – 4 szt.

Wideokolonoskop – 4 szt.

Wideoendoskop z torem wizyjnym – 1 szt.

Kolumna chirurgiczna – 2 szt.

Kolumna anestezjologiczna – 2 szt.

Myjnia do endoskopów wraz ze stacją do uzdatniania wody – 2 szt.

Myjnia ultradźwiękowa do narzędzi – 2 szt.

Szafa do przechowywania endoskopów 8 stanowisk – 1 szt.

Histeroskop – 1 szt.

Lodówka do przechowywania leków – 1 szt.

Sterylizator niskotemperaturowy – 1 szt.

 W 2022 roku zostaną zakupione kolejne aparaty i sprzęt medyczny.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-01
Data publikacji:2020-09-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:553