Przyjęcie do szpitala

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
Pacjent może zostać przyjęty na leczenie do szpitala w dwóch trybach:
 • nagłym-bez skierowania
 • planowym — ze skierowaniem
Skierowanie do szpitala ma prawo wystawić lekarz, lekarz dentysta lub felczer.
WYKAZ DOKUMENTÓW I RZECZY OSOBISTYCH NIEZBĘDNYCH
PACJENTOWI PRZY PRZYJĘCIU PLANOWYM DO SZPITALA
Wykaz niezbędnych dokumentów
 1. skierowanie do szpitala,
 2. dokument tożsamości z numerem PESEL,
 3. inne: adres i telefon najbliższej rodziny/opiekuna sprawującej opiekę nad pacjentem.
Wykaz niezbędnych przyborów osobistych
 1. podstawowe przybory higieny osobistej,
 2. przybory toaletowe,
 3. ręcznik,
 4. piżamę

5. kapcie

6.sztućce i kubek

7. leki stosowane przewlekle niezwiązane z obecnym pobytem w szpitalu

(szpital zapewnia bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne

do wykonania obecnego świadczenia),


Skierowanie nie jest wymagane do PORADNI SPECJALISTYCZNYCH:
 • ginekologa i położnika,
 • psychiatry.
Skierowanie nie jest również wymagane od osób:
 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających
  i substancji psychotropowych-w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów
  lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów
  lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Uwaga
Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału, lekarz prowadzący
lub lekarz dyżurny.
Pielęgniarki udzielają informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.
Nie udziela się telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjenta,
z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z personelem oddziału.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-27
Data publikacji:2018-02-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12716