Jesteś tutaj: Start / Praktyki Studenckie

Praktyki Studenckie

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Wytyczne dla praktykantów

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie do Dyrektora SPZZOZ-Szpital w Iłży zawierające okres odbycia praktyk i liczbę godzin do realizacji praktyk – należy złożyć przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem praktyk

 2. Skierowanie z uczelni na praktykę z uwzględnieniem liczbą godzin do realizacji.

 3. Program praktyk.

 4. Ubezpieczenie OC i NNW obejmujące zdarzenia związane z programem praktyki, ważne na czas odbycia praktyki w SPZZOZ-Szpital w Iłży - kopia.

 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia/kontynuowania studiów - kopia.

 6. Aktualne zaświadczenie o wyniku 3-krotnego, negatywnego badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella, wydanego przez uprawnioną stację sanitarno-epidemiologiczną - kopia.

 7. Wpis o przebytych szczepieniach przeciw WZW typu B - kopia.

 8. Potwierdzenie płatności (po uprzednim wystawieniu faktury przez Dział Księgowości i Płac)

 9. Ważną legitymację studencką - kopia.

STUDENT MOŻE ROZPOCZĄĆ REALIZACJĘ PRAKTYK JEŻELI:

 1. Złożył wymagane dokumenty i otrzymał zgodę Dyrektora SPZZOZ-Szpital w Iłży.

 2. Ukończył kurs BHP w SPZZOZ-Szpital w Iłży - realizowany po wcześniejszym ustaleniu terminu podczas składania dokumentów.

 3. Posiada wymagany fartuch i obuwie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Podanie o przyjęcie na praktyki

 2. Regulamin praktyk studenckich, praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia zawodowego w SPZZOZ Szpital w Iłży

Prosimy o ustalanie terminów odbywania praktyk studenckich bezpośrednio z opiekunem praktyk (Pielęgniarka/położna Oddziałowa; Ordynator/Kierownik Oddziału; Kierownik komórki Organizacyjnej). Wykaz numerów telefonów do w/w osób dostępny jest na stronie internetowej SPZZOZ – Szpital w Iłży

 

Opłata za praktyki studenckie:

 • 4 zł za 1 godzinę zegarową brutto

 • 3 zł za 1 godzinę zegarową brutto – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w SPZZOZ – Szpital w Iłży

 

 

Kontakt w sprawie praktyk:

Inspektor ds. organizacji i promocji

SPZZOZ -Szpital w Iłży

ul. Bodzentyńska 17

27-100 Iłża, pok. nr 105

tel.: 048 368 17 10

e-mail:dzialorganizacji@szpitalilza.com.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-07-13
Data publikacji:2022-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz
Liczba odwiedzin:4593