Cennik usług medycznych - ZOL

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym zostaje wyliczona przez Dział Finansowo Księgowy na podstawie świadczenia z ZUS, KRUS albo MOPS. 

70% świadczenia zostaje przekazywane na konto SPZZOZ Szpital w Iłży pozostała kwota 30% zostaje przekazana na osobiste konto pacjenta. 

 

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 póź. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z póź. zm.)

3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 nr 175 poz. 1362 z póź.zm.)

4. Rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140 poz. 117 z póź. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 30.12.1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 poz. 1265)

6. Zarządzenie Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.11.2011r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielegnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-22
Data publikacji:2018-02-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9774