Informacje dotyczące pobytu

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie muszą być ubezpieczone w NFZ.
 2. Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest na czas określony.
 3. Świadczeniobiorca przebywający w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ponosi koszty wyżywienia
  i zakwaterowania.
 4. Pobyt w zakładzie jest odpłatny. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy, który jest przeznaczany na pokrycie kosztów wyżywienia
  i zakwaterowania.
 5. Koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych (np. pielucho-majtki)
  i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń ponosi zakład, w którym przebywa pacjent.
 6. Przeciwwskazaniem do przyjęcia do zakładu jest:
 • aktywna choroba nowotworowa (wówczas wskazana jest opieka hospicyjna),
 • ostra faza choroby psychicznej lub alkoholowej (wskazany pobyt na oddziale psychiatrycznym),
 • aktywna choroba zakaźna.
 1. 7.        Decyzję o przyjęciu podopiecznego do ZOL wydaje Dyrektor Szpitala na podstawie złożonego wniosku,
  wraz z kompletem dokumentów po ich zaopiniowaniu przez Kierownika ZOL (dokumentacja do pobrania na stronie szpitala).
 2. Termin przyjęcia wyznaczany jest w zależności od liczby wolnych miejsc, zgodnie z kolejką osób oczekujących. Przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego odbywają się według kolejności składanych wniosków
  z uwzględnieniem kryteriów medycznych i wskazań lekarskich.
 3. Dbamy, aby każdy pacjent korzystający z naszych usług był zadowolony z warunków pobytu
  oraz ze sposobu świadczenia kompleksowej opieki. Pozyskiwanie zaufania pacjentów i ich rodzin realizujemy poprzez świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, z zastosowaniem obowiązujących procedur. Zespół terapeutyczny poprzez ciągłe własne doskonalenie wpływa na poprawę jakości udzielanych świadczeń.
 4. Decyzję o przedłużeniu pobytu chorego na kolejny okres podejmuje kierownik w porozumieniu z lekarzem zakładu opiekuńczego. Pacjent przebywa w zakładzie do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może funkcjonować
  z niewielką pomocą osób bliskich lub samodzielnie w domu.
 5. Pacjent w dowolnym momencie pobytu w ZOL ma prawo do wypisu na "własne żądanie". Z wnioskiem
  o powyższy wypis może wystąpić sam pacjent lub jego opiekun prawny.
 6. Należy pamiętać, że Zakład Opiekuńczo – Leczniczy to nie to samo, co Dom Pomocy Społecznej. Zakład opiekuńczy jest przeznaczony dla osób wymagających nadzoru specjalistycznego, mających określone problemy zdrowotne oraz istotne niedobory w samoopiece. Nie mogą, więc przebywać w nim osoby kwalifikujące się
  do Domów Pomocy Społecznej albo, u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.
   
 7. Pacjenci w placówce opiekuńczej nie są zakwaterowani bezterminowo, a Zakład ma obowiązek wypisać pacjenta do domu w przypadku poprawy stanu zdrowia powyżej 40 punktów oceny skali Barthel.
 8. Zgodę na przyjęcie pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy.

a)        W przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

b)       Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

 1. Godziny odwiedzin w ciągu doby to czas pomiędzy godzinami 11.00 a 19.00.
 2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie zapewnia depozytu oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste chorych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-10
Data publikacji:2019-12-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7432