Specjalista ds. higieny i epidemiologii

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
Specjalista ds. higieny i epidemiologii bezpośrednio podlega z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa. Głównym
celem pracy jest planowanie i podejmowanie kompleksowych działań zmierzających do zapobiegania

i zwalczania zakażeń szpitalnych. Swoje zadania wykonuje za zgodą Dyrekcji, przy współpracy kadry

kierowniczej poszczególnych działów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. " o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi".

Do zadań szczegółowych Specjalisty ds. higieny i epidemiologii należy:

 • nadzór i monitoring stanu sanitarno-epidemiologicznego w placówce,

 • współuczestniczenie w opracowaniu strategii działań Szpitala

         w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych,

 • określenie czynników ryzyka zakażeń oraz ich źródła wśród pacjentów i personelu,

 • monitorowanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie rejestracji zakażeń szpitalnych,

 • szkolenie personelu medycznego i pomocniczego,

 • współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu,

 • prowadzenie określonej przepisami sprawozdawczości z zakresu epidemiologii.
 Zarządzeniem Dyrektora w SPZZOZ Szpital w Iłży został powołany Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
- ZKZS oraz Komitet kontroli Zakażeń Szpitalnych-KKZS.
Do zadań ZKKS należy:
 • opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie podejmowanych działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,

 • szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych,

 • konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u  których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

Do zadań KKZS należy:

 • opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych,

 • ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawionych przez ZKZS,

 • opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu.

Członkowie ZKZS i KKZS współpracują z Zespołem ds. Antybiotykoterapii oraz

Komitetem Terapeutycznym w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności

profilaktyki i terapii antybiotykowej.

 

  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-18
Data publikacji:2018-07-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9069