Zasady funkcjonowania

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację

i rehabilitację dorosłych osób przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

Wysoko wykwalifikowany personel, wysokiej klasy urządzenia i sprzęt do pielęgnacji, rehabilitacji, a także estetyczne, przyjazne wnętrza tworzą klimat placówki, w której najważniejsze jest bezpieczeństwo i dobro naszych pacjentów.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oferuje:

        1.            świadczenia udzielane przez lekarza,

        2.            świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,

        3.            rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu   zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego      

        4.            oraz usprawnienia ruchowego,

        5.            świadczenia psychologa i logopedy,

        6.            terapię zajęciową,

        7.            leczenie farmakologiczne,

        8.            leczenie dietetyczne,

        9.            posługę duszpasterską,

     10.            zaopatrzenie w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych,

     11.            edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki 

i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Rehabilitacja:

Pacjenci mają zapewnione świadczenia fizjoterapeutyczne. Są one indywidualnie dobierane do stanu fizycznego pacjenta oraz jego jednostki chorobowej. O rodzaju zabiegów decyduję lekarz w konsultacji z zespołem fizjoterapeutów. 

Program rehabilitacyjny ma na celu:

 • poprawę ogólnej sprawności motorycznej pacjenta;
 • profilaktykę przeciwodleżynową i przeciwprzykurczową u pacjentów leżących;
 • prewencję przeciwupadkową  u pacjentów przemieszczających się.

U pacjentów leżących ćwiczenia prowadzone są w salach i obejmują ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, a także usprawnianie układu oddechowego i pionizację bierną.

Każdego dnia nasi podopieczni mobilizowani są do podejmowania aktywności fizycznej pod profesjonalną opieką fizjoterapeutów.

Psycholog: Zadaniem psychologa jest udzielanie wsparcia emocjonalnego pacjentom, wspomaganie budowania motywacji do aktywnego uczestniczenia w życiu. Dodatkowo wspomaga procesy psychicznej adaptacji pacjenta do nowych warunków życia oraz swojej niepełnosprawności. W czasie zajęć dąży do rozwijania i utrzymywania funkcji poznawczych. Dokonuje ocen funkcjonowania poznawczego pacjentów w celu wsparcia
w doborze odpowiednich działań, które są niezbędne do efektywnego usprawniania osoby chorej i niepełnosprawnej. Psycholog nie tylko świadczy pomoc psychologiczną
dla pacjentów, ale także udziela wsparcia rodzinom, opiekunom chorych oraz wskazówek
 i porad pracownikom.
Terapia zajęciowa: Zadaniem terapeuty zajęciowego jest usprawnianie pacjentów za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy do aktywnego spędzania czasu.  Zajęcia prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej.  Dodatkowo w ramach terapii zajęciowej organizowane
są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.
Logopeda: Zadaniem logopedy jest planowanie i realizacja terapii odbudowy funkcji poznawczych oraz funkcji językowych i komunikacyjnych. Logopeda nie tylko prowadzi terapię logopedyczną z pacjentami. Do współpracy zachęca rodzinę i opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych.
Dieta:

Pacjenci mają zagwarantowane wyżywienie w oparciu o zawartą umowę z firmą zewnętrzną. W ramach wyżywienia gwarantujemy 4 posiłki:  śniadanie, II śniadanie, obiad i kolacja. Rodzaje diet oferowanych na podstawie zlecenia lekarskiego:

  • podstawowa
  • lekkostrawna
  • cukrzycowa
  • bezmleczna
  • przetarta
Pacjenci żywieni dojelitowo zgodnie ze zleceniem lekarskim otrzymują kompletną dietę przemysłową dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta. 
Opieka duszpasterska:

Posługa duszpasterska obejmuje: sprawowanie Mszy świętej, Eucharystia, odprawianie nabożeństw liturgicznych, duszpasterstwo chorych. Głoszenie słowa Bożego w naszej kaplicy, gdzie na stałe w Tabernakulum umieszczony jest Najświętszy Sakrament udzielane jest przez księdza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Iłży
pod przewodnictwem proboszcza ks. Stanisława Styś.

Posługa duszpasterska: od poniedziałku do soboty w godzinach od 16.00 do 20.30
oraz  każdorazowo na wezwanie telefoniczne.

Msza Święta - Sobota  godz. 10.00 w kaplicy szpitalnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-10
Data publikacji:2019-12-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:6880