„Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
1 lutego 2019

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży realizuje projekt pn.

„Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)"

współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Wartość projektu ogółem 2 179 578,00 zł

Wydatki kwalifikowalne 2 154 978,00 zł

Dofinansowanie środki unijne 1 723 982,40 zł - 80%

Środki własne - zabezpieczone 455 595,60 zł - 20%

w budżecie Starostwa Powiatu Radomskiego.


Placówka Szpitala w Iłży zainwestuje fundusze unijne głównie na zakup 51 szt. różnego

rodzaju specjalistycznego sprzętu medycznego,

w tym tomografu komputerowego, celem poprawy jakości oraz dostępności usług medycznych

z zakresu anestezjologii,chirurgii, ginekologii, położnictwa, onkologii, neonatologii i kardiologii.

Dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej skróceniu ulegnie czas oczekiwania

pacjentów Szpitala w Iłży na zabiegi medyczne, a także czas niezbędnego pobytu pacjenta na oddziale.

Zwiększy się liczba prawidłowych diagnoz w wyniku wykorzystania nowszego i dokładniejszego

sprzętu medycznego, a za sprawą dostępności badania tomografem komputerowym

zwiększy się liczba hospitalizowanych pacjentów.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców

Miasta i Gminy Iłża jak również Regionu Radomskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-01
Data publikacji:2019-02-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:8005