Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Kontakt:

Gabinet lekarski(48) 368 17 59;

Dyżurka Pielęgniarek(48) 368 17 56;

Pielęgniarka Oddziałowa - (48) 368 17 57;

Lekarz / Ordynator - (48) 368 17 58

Kadra

Kierownik Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii -

lek. Marek Węglicki - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

Starszy Asystent:

lek. Adam Martys - starszy asystent, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

lek. Agnieszka Chruścicka - starszy asystent, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

lek. Robert Mazur - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

lek. Teresa Rogowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

lek. Katarzyna Biegańska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

lek. Danuta Gołyska - Rączkiewicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

lek. Mariusz Wieczorek - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

lek. Agata Wojteczek - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

lek. Anna Gryglewska - Antczak - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

lek. Sergii Tarasenko - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

lek. Wojciech Gula - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

lek. Przemysław Dzido- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Młodszy Asystent

lek. Grzegorz Peliwo

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr. pielęgniarstwa Urszula Niewczas - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki,

 
Kadrę działu stanowi 8 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej
terapii oraz 12 osobowa wykwalifikowana kadra pielęgniarska.
Personel pielęgniarski podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo
w szkoleniach, kursach, sympozjach, a zdobytą wiedzę i doświadczenie
przekłada się na jakość usług medycznych.
Jest to fachowa kadra, która ma serdeczny stosunek
do pacjentów i ich rodzin, którzy wymagają szczególnej troski,
pielęgnacji i zrozumienia.
Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to jeden z podstawowych
działów szpitalnych zajmujący się leczeniem pacjentów, u których doszło
do pogorszenia zdrowia i wystąpienia stanu zagrożenia życia.
Dysponuje 3 łóżkami wyposażonymi w sprzęt monitorujący,
podtrzymujący funkcje życiowe.

W dziale Intensywnej Terapii prowadzona jest wentylacja mechaniczna

przy niewydolności oddechowej, leczenie wspomagające układ krążenia

przy niewydolności krążenia, żywienie do i pozajelitowe,

leczenie ciężkich zakażeń np. przy wstrząsie septycznym,

monitorowanie funkcji życiowych oraz pełen zakres

badań labolatoryjnych i obrazowych.

Niezbędnym ogniwem leczenia nieprzytomnych pacjentów

są czynniki wykonywane przez personel pielęgniarski takie jak:

  • higiena ciała,

  • leczenie,

  • zapobieganie odleżynom,

  • odsysanie zaintubowanych chorych,

  • podaż leków i monitorowanie diurezy oraz parametrów życiowych.
W Dziale Intensywnej Terapii wykonujemy zabiegi diagnostyczne
i terapeutyczne metodami małoinwazyjnymi
(bronchofiberoskopia, tracheotomia przezskórna).

W zakresie Anestezjologii wykonujemy znieczulenia ogólne

i przewodowe do procedur operacyjnych

oraz diagnostycznych:

 chirurgii ogólnej,

ginekologii i położnictwie ( w tym również znieczulenia porodów).

Sale operacyjne wyposażone są w sprzęt do prowadzenia znieczulenia

w pełnym śródoperacyjnym monitorowaniu czynności życiowych.

Zespół anestezjologiczny zapewnia konsultacje i pomoc w leczeniu

pacjentów w stanach zagrożenia życia na terenie szpitala, resuscytacje,

konsultacje przedoperacyjne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-14
Data publikacji:2018-01-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:18972