Ogłoszenie o zatrudnieniu - Kierownika Działu Służb Pracowniczych.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 lipca 2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Służb Pracowniczych.

Miejsce pracy: Iłża

Opis stanowiska:

1. Tworzenie, wdrożenie i nadzorowanie realizacji strategii Działu.

2. Wdrożenie narzędzi kadrowo – płacowych.

3. Wytyczanie celów i określanie strategii działu w zakresie optymalizacji działań kadrowo – płacowych.

4. Nadzorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa danych kadrowych.

5. Zapewnienie płynnego funkcjonowania procesów kadrowo – płacowych.

6. Nadzór nad prowadzeniem pełnej dokumentacji pracowniczej pracowników Szpitala.

7. Sporządzaniem dokumentów do ZUS i innych urzędów.

8. Prowadzenie korespondencji z urzędami/instytucjami w zakresie spraw pracowniczych.

9. Nadzór i koordynowanie działań w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy w zakresie obecności i nieobecności.

10. Wsparcie dla przełożonych i współpracowników w zakresie aspektów prawa pracy.

11. Prowadzenie projektów w zakresie rekrutacji szkoleń i rozwoju, adaptacji pracowników.

12. Zarządzanie procesem oceny i rozwoju pracowników.

13. Zarządzanie zespołem, planowanie działań i stałe monitorowanie efektów pracy Działu.

14.  Śledzenie i wdrażanie zmian wynikających z obowiązujących przepisów.

15. Nadzór i koordynacja zadań związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów cywilno –  prawnych.

16. Kompleksowy nadzór nad polityką personalną Szpitala i prowadzeniem kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem.

17. Nadzór i koordynowanie zadań związanych z archiwizacją dokumentów Działu.

18. Opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.

19. Przygotowywanie raportów i zestawień kadrowo – płacowych na potrzeby sprawozdawczości zarządczej.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby które:

1) posiadają wykształcenie wyższe

2) posiadają min. 3 lata stażu pracy na stanowisku podobnym

3) bardzo dobra znajomość prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych

4) dobra znajomość programów MS-Office, płatnika, programów kadrowych

5) mile widziane doświadczenie w obszarze rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i kierownicze

6) mile widziane doświadczenie w zarządzaniu i organizacji szkoleń

7) Poczucie odpowiedzialności oraz samodzielność i dokładność w działaniach.

 

Osoby spełniające  powyższe wymagania, potrafiące odpowiedzialnie realizować powierzone zadania i zainteresowanie pracą na stanowisku kierownika Działu Służb Pracowniczych  prosimy o przesłanie swoich ofert.

 

 

Wymagane dokumenty:

1) podanie o pracę (list motywacyjny), CV

2) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

3) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

 

Kandydaci których oferty spełniają  wymagania formalne i zostały złożone w wymaganym terminie, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisowej ,,Nabór na stanowisko Kierownika Działu Służb Pracowniczych’’ osobiście lub listem poleconym do dnia 17 lipca 2019r. w Sekretariacie Szpitala SP ZZOZ – Szpital w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17, pok. Nr 101 w godz. 730 – 1500.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 607 073 168.

 

Klauzula dla kandydata:

Do oferty dołączyć adnotację o treści:

  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę swoich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji’’. 

 

                                                                                                          

Dyrektor

 Samodzielnego  Publicznego

Zespołu Zakładów

Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-04
Data publikacji:2019-07-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1575