DOPOSAŻENIE SZPITALA W IŁŻY W SPRZĘT MEDYCZNY

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
9 listopada 2018

Dofinansowanie projektu realizowanego

w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014 - 20120

DZIAŁANIE: 6.1

Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Projekt pn.

" Rozbudowa, modernizacja

i doposażenie Szpitala w Iłży

w celu zwiększenia

dostępności usług medycznych

SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)".

 Wartość projektu ogółem      2 179 578,00 zł

Wydatki kwalifikowalne         2 154 978,00 zł

Dofinansowanie środki unijne     1 723 982,40 zł - 80%

Środki własne - zabezpieczone    455 595,60 zł - 20%

w budżecie Starostwa Powiatu Radomskiego.

 

Szanowni Państwo!

Jest mi bardzo miło, że nasz Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM

Działanie 6.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia

 - na zakup sprzętu medycznego w tym tomografu komputerowego

został pozytywnie oceniony i zakwalifikowałsię do dofinansowania.

Wartość projektu opiewa na kwotę 2.179.578 zł

z czego dofinansowanie stanowi ponad 1.700.00 zł tj. 80 %,

natomiast środki własne w wysokości ponad 450 tys. tj. 20 %

zabezpieczył nam organ założycielski czyli Starostwo Powiatu Radomskiego.

Placówka Szpitala w Iłży zainwestuje fundusze unijne głównie w zakup 42 szt.

różnego rodzaju specjalistycznego sprzętu medycznego i

tomografu komputerowego w celu usprawnienia świadczonych

usług medycznych w zakresie leczenia szpitalnego, a także

poradni specjalistycznych oraz pracowni RTG i pracowni Endoskopowej.

Dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej poprawi się w naszej placówce

jakość i dostępność świadczonych usług medycznych,

zostanie skrócony czas oczekiwania na badania,

a także pobyt pacjentów w oddziałach ulegnie znacznemu skróceniu.

Dostępność wykonywania badań w SPZZOZ - Szpital w Iłży

tomografem komputerowym zwiększy ilość hospitalizowanych pacjentów.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia

mieszkańców Miasta i Gminy Iłża jak również Regionu Radomskiego.

Dyrektor Szpitala w Iłży

Dorota Kwietniewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-09
Data publikacji:2018-11-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1767