Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ważna Informacja!

Uprzejmie informuję, że od dnia 01 grudnia 2021 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży świadczy usługi w zakresie wykonywania badań Tomografii

Komputerowej, w ramach Umowy z NFZ w rodzaju ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne. Badania wykonywane są w Pracowni Tomografii Komputerowej w SP ZZOZ Szpital w

Iłży, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 (parter).

Zapisów na w/w badania można dokonywać pod nr tel.:48 368 17 32 w dni robocze w godz. 08.00-20.00.  Pod wspomnianym nr tel. można również uzyskać wszelkie informacje nt. terminów oraz

zasad wykonywania powyższych badań.

Serdecznie zapraszam do korzystania z naszych usług.

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Ważna Informacja!

Prośba o wsparcie finansowe na zakup urządzenia kolumnowego do pełnej dekontaminacji UV-C

SP ZZOZ Szpital w Iłży prosi Państwa o wsparcie w zakupie urządzenia kolumnowego do pełnej dekontaminacji UV-C, czyli urządzenia, które usuwa i zabija substancje szkodliwe, drobnoustroje i wirusy w tym wirusa SARS-CoV-2.

To przenośny aparat, który może być stosowany w Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni RTG i na każdym oddziale oraz poradni.

Zakup urządzenia wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa leczonych pacjentów i zatrudnionego personelu.

Koszt urządzenia w chwili obecnej to kwota około 55 tysięcy złotych. Urządzenie ma bardzo krótki czas pełnej dezynfekcji: 7-60 minut. Jest to bardzo istotne przy 100% obłożeniu łóżek „covidowych".

Kosztem eksploatacyjnym są promienniki, które mają czas żywotności około 2 lat.

Urządzenie powinno zostać użyte po każdorazowym udzieleniu świadczeń pacjentowi z pozytywnym wynikiem SARS-CoV-2, tak by pomieszczenie było wydezynfekowane i gotowe do przyjęcia następnego pacjenta.

Bardzo proszę o wpłatę z dopiskiem: „Na rzecz przeciwdziałania COVID-19"

Numer rachunku bankowego w ING Bank Śląski SA:

02 1050 1432 1000 0022 8167 9338

2 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Prośba o wsparcie finansowe na zakup urządzenia kolumnowego do pełnej dekontaminacji UV-C

Świadczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i histopatologicznej oraz prowadzenie "Banku krwi" na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży.

Zaproszenie do złożenia oferty dot. przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych SPZZOZ w Pionkach oraz SPZZOZ-Szpital w Iłży za lata 2021 i 2022.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie testów specjalistycznych urządzeń rentgenowskich w placówce SPZZOZ - Szpital w Iłży"