Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o przetargu.

Zakup tomografu komputerowego 16 rzędowego ze stanowiskiem do iniekcji i stanowiskiem opisowym
lekarskim wraz z adaptacją pomieszczenia pod montaż

W ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie

Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług

medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży

(sprzęt medyczny)”

w ramach

Osi Priorytetowej VI. „Jakość życia”

Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a209/18-00

19 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu.

Zapytanie ofertowe:dotyczy robót budowlanych „Przebudowa układu pomiarowego w celu zwiększenia mocy umownej ze 140kW na 250kW”

Ogłoszenie o przetargu.

Wykonanie robót
budowlanych dotyczących przebudowy Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgii wraz dobudową
szybu windowego szpitala w Iłży – Etap I - roboty budowlane.

12 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu.

Sprostowanie informacji z otwarcia dot. Zakupu "Sprzętu medycznego"

Zakup:
„Sprzętu medycznego”

W ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie
Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług
medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży
(sprzęt medyczny)”
w ramach
Osi Priorytetowej VI. „Jakość życia”
Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020
Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a209/18-00

4 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Sprostowanie informacji z otwarcia dot. Zakupu "Sprzętu medycznego"

INformacja z otwarcia ofert:" Zakup sprzętu medycznego."

Zakup
"Sprzętu medycznego"
W ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie
Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług
medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży
(sprzęt medyczny)”
w ramach
Osi Priorytetowej VI. „Jakość życia”
Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020
Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a209/18-00

3 czerwca 2019
Czytaj więcej o: INformacja z otwarcia ofert:" Zakup sprzętu medycznego."