Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o przetargu na: "Zakup:„Tomografu komputerowego 16 rzędowego ze stanowiskiem do iniekcji i stanowiskiem opisowym lekarskim”

W ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie

 Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług

medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży

(sprzęt medyczny)”

w ramach

 Osi Priorytetowej VI. „Jakość życia”

Działanie 6.1.  Infrastruktura ochrony zdrowia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a209/18-00

17 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu na: "Zakup:„Tomografu komputerowego 16 rzędowego ze stanowiskiem do iniekcji i stanowiskiem opisowym lekarskim”

Ogłoszenie o przetargu na:"Zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży”

Informacja z otwarcia ofert:„Świadczenie usług społecznych w zakresie przygotowania i dostarczenia posiłków (catering) do łóżka pacjenta w SP ZZOZ Szpital w Iłży „

Informacja o wyborze oferty dot."Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni na potrzeby funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SP ZZOZ Szpital w Iłży:.

Informacja z otwarcia ofert :" Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni szpitalnej na potrzeby funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SP ZZOZ Szpital w Iłży