Strona główna

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o przetargu na.:"ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRALNI SZPITALNEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w SP ZZOZ Szpital w Iłży"

Informacja o wyniku postępowania dot.:"Dostawy opatrunków specjalistycznych , rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla SP ZZOZ Szpital w Iłży. ”

Informacja z otwarcia ofert :"Dostawy artykułów chemicznych, czystościowych, worków foliowych i mopów jednorazowego użytku dla SP ZZOZ Szpital w Iłży.”

Informacja z otwarcia ofert :"Dostawy opatrunków specjalistycznych , rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla SP ZZOZ Szpital w Iłży. ”

Odpowiedzi na pytania z dnia 04.01.2019 dot.: Dostawy opatrunków specjalistycznych...