Przyjęcie do szpitala

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Pacjent może zostać przyjęty na leczenie do szpitala w dwóch trybach:

 • nagłym - bez skierowania

 • planowym - ze skierowaniem

Skierowanie do szpitala ma prawo wystawić lekarz, lekarz dentysta lub felczer.

WYKAZ DOKUMENTÓW I RZECZY OSOBISTYCH NIEZBĘDNYCH PACJENTOWI PRZY PRZYJĘCIU PLANOWYM DO SZPITALA

Wykaz niezbędnych dokumentów

 1. skierowanie do szpitala,

 2. dokument tożsamości z numerem PESEL,

 3. inne: adres i telefon najbliższej rodziny/opiekuna sprawującej opiekę nad pacjentem.

Wykaz niezbędnych przyborów osobistych

 1. podstawowe przybory higieny osobistej,

 2. przybory toaletowe,

 3. ręcznik,

 4. piżamę

 5. kapcie

 6. leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu (szpital zapewnia bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania obecnego świadczenia),


Skierowanie nie jest wymagane do PORADNI SPECJALISTYCZNYCH :

 • ginekologa i położnika,

 • psychiatry.

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę,

 • zakażonych wirusem HIV,

 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,

 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,

 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Uwaga

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny. Pielęgniarki udzielają informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

Nie udziela się telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjenta, za wyjątkiem przypadków uzgodnionych z personelem oddziału.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-27
Data publikacji:2018-02-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:367