Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Kontakt:

Kierownik – (48) 385 69 68,

Gabinet lekarski (48) 385 69 68,

Dyżurka pielęgniarek – (48) 385 69 68

Kadra:

Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:

mgr Maria Chmielnicka

 

Starszy Asystent:

lek. Mirosław Popiołek – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista ochrony zdrowia, medycyna społeczna,

lek. Małgorzta Sikora -

lek. Stanisław Dubicki – specjalista psychiatrii,

lek. Zofia Stachowicz – Kozak – specjalista neurologii

 

Logopeda:

lic Ewelina Celuch

 

Psycholog:

mgr Paula Fijałkowska – Kiecka

 

Terapeuta Zajęciowy:

 

Fizjoterapeuci:

mgr Diana Zatorska – Kurek – młodszy asystent

Sławomir Orawiec – starszy technik

Damian Granek

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych. Zakład dysponuje 40 łóżkami.

 SPZZOZ Szpital w Iłży Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest usytuowany przy szpitalu. Budynek w którym mieści się placówka, dostosowaliśmy do potrzeb osób

niepełnosprawnych. Dysponujemy 1-, 2-, 3- 4-5 osobowymi pokojami wyposażonymi  w instalację przywoławczą.

Posiadamy:

 • salę rehabilitacyjną,

 • pracownię terapii zajęciowej,

 • zintegrowany system kąpielowy.

Nasi pacjenci mogą korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego.

 ZOL przyjmuje osoby, które nie wymagają hospitalizacji,( którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności – skalą Barthel otrzymali do 40 pkt, wzór skali Barthel), ale ze

względu na stan zdrowia powinny korzystać z profesjonalnej opieki, pielęgnacji, kontynuacji leczenia, rehabilitacji w placówce stacjonarnej opieki długoterminowej. 

Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie w skali „Bartel” otrzymują 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest

zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnieni.

Osoby ubiegające się o skierowanie muszą być ubezpieczone w NFZ.

 Od przeszło 15 lat zajmujemy się opieką długoterminową.

 Długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie  daje gwarancję  wysokiej jakości świadczonych usług.

Naszym głównym celem jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów.

Dlatego zatrudniamy wysokospecjalizowaną  kadrę medyczną:

 • pielęgniarki,

 • lekarzy,

 • rehabilitanci.

 • psycholog,

 • logopeda,

 • terapeuta zajęciowy.

 Naszym pacjentom zapewniamy leczenie farmakologiczne,   opiekę lekarza internisty psychiatry, dermatologa, neurologa ( lekarze o takich specjalizacjach są zatrudnieni

w ZOL)  usprawnianie ruchowe, działania fizjoterapeutyczne, masaże, terapię zajęciową, badania diagnostyczne, opiekę psychologiczną, logopedy i duchową.

Bliskie sąsiedztwo szpitala gwarantuje możliwość natychmiastowej konsultacji lekarskiej w przypadku cięższego zachorowania.

 Najlepszą rekomendacją dla nas jest zadowolenie naszych podopiecznych.

Liczne listy jakie otrzymujemy od rodzin pacjentów z podziękowaniami za opiekę potwierdzają, że idziemy właściwą drogą.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-01
Data publikacji:2018-02-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:854