Dofinansowania

Artykuły

Modernizacja i remont tlenowni zwiększą bezpieczeństwo szpitala na wypadek zwiększonego zapotrzebowania na tlen oraz w przypadku awarii instalacji zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły

Modernizacja i remont tlenowni zwiększą bezpieczeństwo szpitala na wypadek zwiększonego zapotrzebowania na tlen oraz w przypadku awarii instalacji zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły. Zabezpieczenie ciągłości dostaw tlenu do instalacji wewnętrznej szpitala jest niezbędne do zwalczania i przeciwdziałania COVID-19.

W ramach zadania zostaną wymienione rampy tlenowe 2x20 butli oraz zespół reduktorów. Zostanie wykonane zewnętrzne przyłącze sprężonego tlenu umożliwiające zasilenie instalacji sprężonym tlenem z wiązek butli zainstalowanych poza budynkiem tlenowni i/lub innych źródeł tlenu zgazowanego.       

Obecnie szpital na potrzeby zabezpieczenia dostaw tlenu do sieci wewnętrznej korzysta ze zbiornika kriogenicznego oraz parownic atmosferycznych.

Istniejąca instalacja układu redukcji tlenu sprężonego pochodzi z lat osiemdziesiątych.

W ramach prowadzonych prac zostanie wykonany remont budynku tlenowni wraz z wykonaniem nowej rampy rozładunkowej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1.            Montaż układu redukcji tlenu (2x20 butli) wraz z  oprzyrządowaniem oraz zewnętrznym źródłem zasilania;

2.            Wykonanie posadzki z żywicy wraz z wylewką betonową w tlenowni (rampa oraz schody);

3.            Wymianę drzwi wejściowych do tlenowni;

4.            Renowację sufitu i ścian w tlenowni w tym wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej pomiędzy sufitem a dachem;

5.            Wymianę instalacji elektrycznej aluminiowej na nową miedzianą oraz wykonanie instalacji ppoż., monitorowania poziomu tlenu w atmosferze wewnętrznej obiektu;

6.            Montaż instalacji alarmowej – monitorowanie wejścia do tlenowni i zbiornika;

7.            Wykonanie obróbek blacharskich dachu na zewnątrz oraz wykonanie orynnowania;

8.            Renowacja elewacji budynku tlenowni ;

9.            Wykonanie oznakowania obiektu;

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-COV2. Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln PLN, z czego 414 904 700 PLN to środki europejskie, blisko 49 905 568 PLN, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 PLN pochodzi z budżetu państwa. Okres realizacji to lata 2020-2022.

Projekt zakłada min. wyposażenie w niezbędny sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej Podmioty lecznicze na które Wojewoda Mazowiecki nałożył obowiązek podwyższonej gotowości.

SPZZOZ Szpital w Iłży otrzymał w ramach projektu środki ochrony indywidualnej: kombinezony ochronne, nogawki ochronne, maski medyczne i chirurgiczne, maski KN95, FFP2 i FFP3, gogle ochronne, przyłbice ochronne, czepki ochronne, fartuchy chirurgiczne,  rękawiczki i fartuchy jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji powierzchni.

 

Sprzęt użyczony w ramach projektu dla SPZZOZ Szpital w Iłży to między innymi:

- 7 szt. aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej –  wartość ogółem 66.954,60 PLN (foto),

- 7 szt. pomp infuzyjnych strzykawkowych – wartość ogółem  24.246,00PLN,,

- defibrylator dwufazowy – o wartości 16.740,00 PLN

- 3 szt. urządzenie do kompresji klatki piersiowej –- wartość ogółem  154.690,56PLN,

- aparat RTG wraz z wyposażeniem – o wartości 1.198.653,58PLN,

- cyfrowy aparat - RTG  o wartości 399.999,78PLN.

W dniu 29 kwietnia 2022 na rzecz Zespołu Ratownictwa Medycznego przy  SPZZOZ Szpital w Iłży został darowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Ambulans  typ. A wraz z wyposażeniem o wartości 297.734,04PLN.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-01
Data publikacji:2020-09-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:842