Jesteś tutaj: Start / O nas / Dofinansowania

Dofinansowania

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Uzyskane dofinansowania przez SPZZOZ – Szpital w Iłży

SPZZOZ – Szpital w Iłży uzyskał z Wojewódziego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010r. dofinansowanie na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynków „A,B,C,D” SPZZOZ Szpital w Iłży”

Numer umowy pożyczki 0138/10/OA/P z dnia 29.09.2010r. na kwotę 197,714,68 zł
Numer umowy dotacji 0208/10/OA/P z dnia 29.09.2010r. na kwotę 507,655,12 zł

Koszt ogólny – 1,032,077,74 zł – 100%
w tym środki:
WFOŚiGW – 705,369,80 zł – 68,35%
własne beneficjenta – 326,707,94zł – 31,65%

—————————————————————————————————————————————————————————————————

ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH, DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ WYTWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA E-USŁUG DLA PACJENTÓW

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach priorytetu II „Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza” Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacja o projekcie:
Celem strategicznym realizacji projektu „Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów” jest zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do świadczeń medycznych oraz poprawa jakości usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży świadczonych przez Szpital poprzez:
• wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
• rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli,
• użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji (e- administracja).
Dodatkowym wpływem projektu na otoczenie będzie rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej (portal, rejestracja on-line, PIAP) oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarze województwa mazowieckiego.

Dofinansowanie projektu:

EFRR 2 316 98 4,82 PLN

wkład własny 408 879,68 PLN

 

Projekt unijny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-30
Data publikacji:2016-12-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1601