Podstawowa Opieka Zdrowotna

Usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży.

Świadczenia z zakresu POZ udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej).

Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ)

oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyboru dokonuje Pacjent poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia POZ - udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy., na parterze w budynku głównym szpitala.

 
NOCNA I ŚWIĄTECZNA AMBULATORYJNA OPIEKA LEKARSKA I PIELEGNIARSKA
 
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
 
PORADNIA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ
 
PORADNIA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ
 
PUNKT SZCZEPIEŃ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-17
Data publikacji:2018-01-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:866